CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN

 

GIÁM ĐỐC là đại diện pháp luật của Công Ty, là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trung Hưng Phát theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của Trung Hưng Phát, cụ thể:

– Điều hành, quyết định và chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động kinh doanh của Công Ty

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác của Công Ty theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại của Công Ty

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho Công Ty

– Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển của Công Ty

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công Ty

– Quyết định các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của Công Ty

– Quyết định giá đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh

– Quyết định ngân sách hoạt động trong Công Ty

– Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc

– Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công Ty

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty

– Giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động kinh doanh của Công Ty

– Phát triển thị trường trong cả nước

– Trực tiếp ký các Hợp đồng kinh tế

– Bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công Ty

Họ tên : Nguyễn Chí Trung

Điện thoại : 0898 928 777

 

BỘ PHẬN ĐIỀU PHỐI  (Phòng  Vận Tải)

– Xây dựng và quản lý đội ngũ lái xe luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa theo tiêu chuẩn dịch vụ của công ty. 

– Chịu trách nhiệm sắp xếp Tua vận chuyển, đội lái xe luôn sẵn sàng phục vụ giao nhận hàng hóa

– Chịu trách nhiệm lên kế hoạch giao hàng cụ thể; rõ ràng; chính xác và triển khai thực hiện việc giao nhận hàng hóa từ Kho tổng đến khách hàng hợp lý nhất

Điều động phân công đội xe thực hiện giao nhận hàng hóa theo yêu cầu công việc, đảm bảo các giấy tờ chứng từ giao nhận thực hiện đúng lưu đồ quy trình hệ thống và quy định tài chính kế toán.

– Chịu trách nhiệm đánh giá năng lực và thái độ của đội ngũ lái xe, có kế hoạch đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội lái xe mình phụ trách, luôn tinh thần cung cấp dịch vụ Tuyệt hảo nhất

– Giám sát chặt chẽ việc giao hàng khi chưa hoàn thành quy trình giao hàng, đặc biệt những trường hợp ghi nhân việc giao hàng có thể gặp khó khăn để hỗ trợ giao nhận giải quyết kịp thời tình huống yêu cầu phát sinh.

– Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu  của người quản lý 

 

BỘ PHẬN ĐIỀU PHỐI - Tại Bãi Xe Tân Vạn_Mỹ Phước

Phụ trách :  Mr Thiêm - 

 

BỘ PHẬN ĐIỀU PHỐI - Tại Bãi Xe Bàu Bàng

Phụ trách :  Nguyễn Phan Chí Hiếu  –  0793.200.996

 

 

 Bài viết khác

GIỚI THIỆU VẬN TẢI

GIỚI THIỆU VẬN TẢI

Ngày đăng: 22 - 03 - 2017

GIỚI THIỆU VẬN TẢI TRUNG HƯNG PHÁT

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 04 - 03 - 2017

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày đăng: 11 - 02 - 2017

"TRUNG HƯNG PHÁT LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG"

ĐỐI TÁC

CƠ CẤU TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HƯNG PHÁT

CƠ CẤU TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HƯNG PHÁT

CƠ CẤU TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HƯNG PHÁT

CƠ CẤU TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HƯNG PHÁT

CƠ CẤU TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HƯNG PHÁT
CƠ CẤU TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG HƯNG PHÁT
lên đầu trang